Skip to content
Article Interní komunikace a role HR
18.05.2023

Interní komunikace a role HR

Známý americký psycholog Paul Watzlawick tvrdí: „Nekomunikovat nelze“. Pro výměnu informací uvnitř firmy to platí dvojnásob.

Interní komunikace ve firmě je zásadním prostředkem řízení společnosti, propojuje zaměstnance s vedením firmy a výrazně ovlivňuje motivaci zaměstnanců. Co je ale nejdůležitější, komunikace hraje důležitou roli v budování důvěry v rámci organizace. Máme s tím vlastní zkušenost. Vyrostli jsme přes noc na firmu o padesáti zaměstnancícha nebylo jednoduché si uvědomit, že již nejsme start-up, kde je možné svolat všech deset zaměstnanců do hospody a vše si vyříkat z očí do očí.

 

Dobře míněné výroky najednou bylo možné vytrhnout z kontextu a docházelo k různým dezinterpretacím. Aby se tomu zabránilo, je důležité identifikovat moment, kdy je potřeba definovat jasnou strategii komunikace ve firmě, včetně role či týmu, který se jí bude zabývat. Naše firma tento moment podchytila až na základě SWOT analýzy v roce 2020, tj. po 4,5 letech existence. V následujícím roce jsme otevřeli pozici HR Business Partnera a nabrali člověka, který z velké části interní komunikaci převzal.

Jaká je role HR?

Přestože svou roli ve firemní komunikaci hraje každý člen organizace, role HR je v ní nepostradatelná. Top management u nás udává tón a kulturu komunikace, linioví manažeři mají na starosti každodenní komunikaci se svými týmy a ostatní zaměstnanci mohou přispívat svými podněty směrem k vedení firmy.

Nicméně, právě HR ředitelé jsou ti, kteří překládají strategii komunikace do lidské řeči a HR oddělení je tím, kdo zajišťuje, že jsou všechny informace včas a v jasné formě předány dále do firmy. Zaměstnanci komunikaci vnímají jako nástroj ke své práci, zatímco HR oddělení ji vidí jako jeden z cílů své práce – jako něco, co je potřeba sledovat a rozvíjet správným směrem.

Co na to zaměstnanci?

Kromě faktorů jako je prostředí, ve kterém se komunikace odehrává, politika firmy či její načasování, je potřeba dbát také na oboustranný tok informací, tzn. zajistit, aby se informace a zpětná vazba dostávala nejen od vedení firmy k lidem, ale také od lidí

k vedení. I zde vstupuje do hry HR, tentokrát například v podobě průzkumu spokojenosti. V Success Solutions jsme již druhým rokem spustili HR dotazník, ve kterém se ptáme našich lidí na to, jak vnímají fungování ve firmě, včetně spokojenosti s interní komunikací.

 

Máme výhodu, že jsme přímo u zdroje a můžeme využít kvalitních nástrojů, které sami našim zákazníkům implementujeme. Pro celofiremní průzkum spokojenosti se nám osvědčilo řešení Qualtrics, které nejen nabízí předpřipravený set otázek pro různé příležitosti, ale také vyhodnotí výsledky tak, aby bylo na první pohled jasné, z které otázky plynou nutné kroky, a naopak, která oblast ve firmě funguje dobře. Na dávání či příjimání průběžné zpětné vazby od zaměstnanců používáme jednu z funkcí cloudového HR softwaru SAP SuccessFactors.

 

Z uvedeného jasně vyplývá, že je potřeba komunikaci věnovat zvýšenou pozornost. I my v Success Solutions jsme si toho vědomi. V našem letošním HR dotazníku odpovědělo 70 % respondentů, že vnímají komunikaci ve firmě jako „open and honest“. Není to nízké číslo, ale nám to nestačí. Cíl pro HR na tento rok je tedy jasný!

 

Autor: Pavla Ribeiro Vicente, COO

Privacy settings and cookies 🍪

The website uses cookies to provide services, personalize ads, and analyze traffic.

 

By using the following option, you agree to our privacy and cookie policy. You can change your settings at any time.